SYMBIÓZA

01.07.2022

Fotografická výstava


 Jsem chudý na těle, ale silný na duchu, žiji vesele juchuchuchuchů.

Jsem samorost a svéráz, jsem jako voda z jarního tání, vždy si najdu cestu.

Žiji - aneb fotím. Fotím, tudíž jsem!

Milan Roubal - autor.


umělecko - dokumentární výstavu

 černobílých fotografií ze života 

který se neobejde bez pomoci druhých 

Přijďte se podívat jak se dá žít v sedě ....

Vše není jen černobílé, i lidé na invalidním vozíku mohou být užiteční a společnosti prospěšní.

Vykonávat práci asistenta, není jen pruda a sebeobětování, ale někdy i velká sranda, výzva a přínos pro obě strany. Otevřete své oči a srdce. Přijďte a prožijte s námi a našimi asistenty těžkosti i radosti. 


  • Každé mé činnosti, musí nejprve předcházet ta vaše, asistovaná
  • Pokud chci být upravený, musí mne někdo upravit
  • Pokud chci být trochu soběstačný, musí někdo přijít a dostat mě na električák.
  • Pokud se chci najíst, tak musí přijít a jídlo mi připravit 

KDO?

ASISTENT = PRÁCE VŠEHO DRUHU 
   Právě díky symbióze s asistenty

 mnoha dalšími lidmi

 a za podpory mnoha dárců 

mohu žít svůj život Součástí výstavy bude benefiční sbírka pro lidi, kteří potřebují využívat službu osobní asistence


DĚKUJEMEVšem, kteří jste se rozhodli realizaci výstavy podpořit,

 patří velké poděkování

právě díky Vám se mohou prolnout světy.

Všichni sponzoři budou uvedeni na propagačních materiálech k výstavě formou loga na letáku.


Celá výstava..
Děkuji za podporu

Kontakt: 

  • maila4@seznam.cz
  • 722 922 096