Portréty

20.11.2019

 Portrét je pohled do duše.

Může být znázorněním určitého rysu, či povahy, nebo osobnosti člověka jako takového.

Pokud je dobře zachycen, může vám o dané osobě vylíčit mnohé.

Pohleďte do tváří mých aktérů a zkuste se zamyslet co vám říkají, co svými výrazy dávají najevo.

Co vám chtějí říct, v jaké byly náladě a rozpoložení?

Já se jen snažím zachytit prchavé okamžiky, které nás ale nejčastěji vystihují nejlépe.